Gegevensbescherming

Privacybeleid
Dank u voor uw interesse in onze website. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de behandeling van uw gegevens.

Opslag van toegangsgegevens in serverlogbestanden
U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Wij slaan alleen toegangsgegevens op in zogenaamde serverlogbestanden, zoals de naam van het opgevraagde bestand, de datum en het tijdstip van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te waarborgen en ons aanbod te verbeteren, en stellen ons niet in staat conclusies te trekken over uw persoon.

Verzameling en gebruik van gegevens voor contractverwerking en bij het openen van een klantenrekening
Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail) of wanneer u een klantenrekening opent. Welke gegevens worden verzameld, blijkt uit de respectieve invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om het contract te verwerken en uw vragen te behandelen. Na volledige afwikkeling van het contract of verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u hieronder informeren. Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan gebeuren door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een daartoe voorziene functie in de klantenaccount.

Gegevensoverdracht voor de uitvoering van het contract
Voor de uitvoering van het contract geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste transportonderneming, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u in het bestelproces selecteert, geven wij de daartoe verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan betalingsdienstaanbieders die door ons zijn aangesteld of aan de geselecteerde betalingsdienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u bij hen een rekening aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens aanmelden bij de betalingsdienstaanbieder. In dit verband is het privacybeleid van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Gebruik van gegevens bij inschrijving op de e-mail nieuwsbrief
Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de daarvoor vereiste of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te zenden in overeenstemming met uw toestemming. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen.

Gebruik van cookies
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw terminalapparaat zijn opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie gewist, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en individueel over de acceptatie ervan kunt beslissen of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (www.google.de). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres ingekort voordat het binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Als alternatief voor de browser plug-in kunt uklik op deze link om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt op deze website. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

Gebruik van Facebook Plugins
Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins (“plugins”) van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). De plugins zijn gemarkeerd met een Facebook-logo of de toevoeging “Social Plug-in from Facebook” of “Facebook Social Plugin”.

Wanneer u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de desbetreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Facebook-profiel hebt of momenteel niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Facebook in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook uw bezoek aan onze website direct aan uw Facebook-profiel toewijzen. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de “Vind ik leuk”-knop te klikken of door een reactie te plaatsen, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Facebook-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op uw Facebook-profiel en getoond aan uw Facebook-vrienden.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede uw rechten in dit verband en het instellen van mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij naar het privacybeleid van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Facebook-profiel toekent, moet u zich bij Facebook uitloggen voordat u onze website bezoekt. U kunt het laden van Facebook plug-ins ook volledig voorkomen met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld met een “Facebook Blocker” of script blocker.

Gebruik van Google+ plugins (bijv. “+1” knop)
Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins (“plugins”) van het sociale netwerk Google+, dat wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). De plugins zijn bijvoorbeeld te herkennen aan knoppen met het teken “+1” op een witte of gekleurde achtergrond.
Wanneer u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Google. De inhoud van de plugin wordt door Google rechtstreeks naar uw browser gezonden en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie ontvangt Google de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen profiel op Google+ heeft of op dat moment niet bij Google+ bent ingelogd. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Als u bent ingelogd bij Google+, kan Google uw bezoek aan onze website direct toewijzen aan uw Google+ profiel. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de “+1”-knop te drukken, wordt de betreffende informatie ook rechtstreeks naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen. De informatie zal ook op Google+ worden gepubliceerd en aan uw contacten daar worden getoond.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, alsmede uw rechten in dit verband en de instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Als u niet wilt dat Google de via onze website verzamelde gegevens direct aan uw profiel op Google+ koppelt, moet u zich bij Google+ uitloggen voordat u onze website bezoekt. U kunt het laden van Google plug-ins ook volledig voorkomen met add-ons voor uw browser, bijv. met een script blocker.

Youtube Video Invoegtoepassingen
Inhoud van derden is geïntegreerd in deze website. Deze inhoud wordt aangeboden door Google Inc (“Aanbieder”).
Youtube wordt beheerd door Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

De instelling voor uitgebreide gegevensbescherming is geactiveerd voor video’s van Youtube die op onze site zijn ingesloten. Dit betekent dat er geen informatie van websitebezoekers wordt verzameld en opgeslagen door Youtube, tenzij zij de video afspelen.
Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, alsmede uw rechten in dit verband en de instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij naar het privacybeleid van Google.http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Waardering herinnering via Ausgezeichnet.org
Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming daartoe hebt gegeven door een overeenkomstig vakje te activeren of op een daartoe bestemde knop te klikken, geven wij uw e-mailadres door aan AUBII GmbH, AUBII GmbH Alsterufer 34 20354 Hamburg (https://www.ausgezeichnet.org/) om u per e-mail te herinneren aan de mogelijkheid om een beoordeling van uw bestelling in te dienen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of rechtstreeks naar Ausgezeichnet.org.

Recht op informatie en contact
U hebt recht op gratis informatie over de gegevens die wij over u hebben opgeslagen en, indien van toepassing, recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, of als u informatie wilt, gegevens wilt corrigeren, blokkeren of wissen, of als u de gegeven toestemming wilt intrekken of bezwaar wilt maken tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons impressum.

Privacybeleid gemaakt met de Trusted Shops juridische teksteditor in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.

Ankarsrum-Logo-frei
Winkelwagen
Scroll naar boven