KOOP ZONDER RISICO!

 1. Sluiting van het contract / mogelijkheid tot correctie
  De bestelling van de klant vormt een aanbod. Een overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding door ons. De klant wordt per e-mail op de hoogte gesteld van onze aanvaarding. Een bestelling is alleen mogelijk als alle verplichte velden met een * in het bestelformulier zijn ingevuld. Wij kunnen de bestelling niet uitvoeren als de informatie ontbreekt. De klant krijgt een foutmelding. Alvorens de bestelling definitief te verzenden, krijgt de klant de gelegenheid zijn bestelling te corrigeren. De klant ontvangt direct tijdens het bestelproces gedetailleerde ondersteunende informatie. Zodra het bestelproces is voltooid, wordt de klant geïnformeerd met het bericht “Bedankt. Uw bestelling is ontvangen” informeert de klant dat wij de bestelling hebben ontvangen. Bij bestelling per telefoon of e-mail ontvangt de klant een orderbevestiging. Vanaf dat moment treedt de koopovereenkomst in werking.
 2. Contracttaal en -recht
  De contracttaal is Duits. Op de gehele webshop is Oostenrijks recht van toepassing.
 3. Prijzen en verzendkosten
  Alle prijzen zijn totaalprijzen. Ze zijn inclusief alle belastingen, inclusief BTW en rechten, maar exclusief verzendkosten.
  Verzendkosten:
  Oostenrijk: afhankelijk van het gewicht zw. 7.– en 9.– euro
  Duitsland: afhankelijk van het gewicht zw. 9.– en 11.– euro
  Italië: afhankelijk van het gewicht zw. 9,– en 16,– euro
  Voor alle andere landen is de
  transportkosten
  wordt berekend volgens de werkelijk gemaakte kosten en de klant wordt hiervan op de hoogte gesteld voordat de bestelling wordt aanvaard.
  Verpakkingskosten worden niet in rekening gebracht. In geval van levering in een land buiten de EER moet de consument alle in- en uitvoerkosten, met inbegrip van eventuele douanerechten, vergoedingen en heffingen, dragen.
 4. Transportschade: De klant is verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren en eventuele gebreken en onjuiste leveringen onmiddellijk na ontdekking (uiterlijk 48 uur na ontvangst van de levering) per e-mail of fax te melden.
  Zichtbare schade aan de zending moet onmiddellijk aan de bezorger worden gemeld, anders kan er geen rekening mee worden gehouden.
 5. Betaalmethoden
  Wij accepteren de volgende betaalmethoden:

  1. Rechtstreekse overschrijving (vooruitbetaling),
  2. PayPal,
  3. Kredietkaart,
  4. Contante betaling bij afhaling.
   Indien geen andere betalingswijze is overeengekomen, verbindt de klant zich ertoe de koopprijs volledig te betalen bij het sluiten van het contract. De levering van de goederen vindt pas plaats na ontvangst van het bedrag op onze bankrekening.onze bankgegevens in Oostenrijk:
   Rekeninghouder: Agrisan Naturprodukte GmbH.
   Raiffeisenkasse Kuchl
   IBAN: AT16 3502 9000 0006 5839
   BIC: RVSAAT2S029
 1. Herroepingsrecht / Herroepingsrecht
  De in Oostenrijk gebruikelijke term “herroepingsrecht” komt overeen met de in Duitsland gebruikelijke term “herroepingsrecht” die in de richtlijn betreffende consumentenrechten wordt gebruikt. Daarom gebruiken wij het synonieme begrippenpaar “herroepingsrecht (Rücktrittsrecht)”. In de annuleringsvoorwaarden wordt alleen de term “herroepingsrecht” gebruikt. Details hierover vindt u in de annuleringsvoorwaarden.
  Niet-bestaand herroepingsrecht (herroepingsrecht)
  Er bestaat geen herroepingsrecht (herroepingsrecht) voor goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de klant of die duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften.
 2. Wettelijke garantie
  De bepalingen inzake de wettelijke garantietermijn zijn van toepassing. In geval van levering van roerende goederen is dit 2 jaar vanaf de datum van aanvaarding van de goederen.
  Klantenservice / Garantie
  Klachten als gevolg van wettelijke garantieclaims of andere klachten kunnen worden ingediend bij de in het impressum vermelde contactgegevens.
 3. Schadevergoeding:
  Aanspraken op schadevergoeding in geval van lichte nalatigheid zijn uitgesloten. Dit geldt niet voor persoonlijk letsel of schade aan goederen die ter verwerking zijn overgenomen, tenzij over dit laatste uitvoerig is onderhandeld.
 4. Productaansprakelijkheid:
  Elke regresvordering van contractuele partners of derden tegen ons onder de noemer “productaansprakelijkheid” in de zin van de productaansprakelijkheidswet (PHG) is uitgesloten, tenzij de regresgerechtigde bewijst dat het gebrek in onze sfeer is ontstaan en ten minste te wijten is aan grove nalatigheid.
 5. Garantie
  Naast de wettelijke garantie geven wij 12 jaar garantie op alle elektrische graanmolens voor huishoudelijk gebruik. De garantie voor commerciële molens is 2 jaar. De exacte voorwaarden van onze fabrieksgaranties vindt u bij de betreffende goederen. Binnen deze garantieperiode worden de gebreken waarop de garantie betrekking heeft, verholpen door kosteloze vervanging van de goederen.
  De transport- of verzendkosten zijn voor rekening van de klant.
  De wettelijke garantie blijft onaangetast.
 6. Reparatieservice:
  Ook na de aankoop staan wij voor u klaar. Veel problemen kunnen al aan de telefoon worden opgelost. Mochten er toch reparaties nodig zijn, dan worden deze snel en vakkundig uitgevoerd.
  De transport- en verzendkosten zijn voor rekening van de klant.
 7. Levertijd
  Tenzij anders overeengekomen, leveren wij binnen 2-5 dagen na onze bevestiging van de gesloten overeenkomst. Op maat gemaakte producten hebben een levertijd van ongeveer 14 werkdagen. Indien een product niet in voorraad is, wordt de klant onmiddellijk per e-mail op de hoogte gebracht van de leveringsdatum.
 8. Eigendomsvoorbehoud
  De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 9. Laatste bepaling:
  Mochten afzonderlijke clausules van het contract ongeldig zijn of mocht het contract een lacune bevatten, dan blijft de rest van het contract geldig. Een ongeldige of ontbrekende bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling die de beoogde bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 10. Goodwill:
  Bij eventuele afwijkingen zullen wij ons uiterste best doen om een snelle en klantvriendelijke oplossing te vinden en het verschil zo snel mogelijk op uw bankrekening over te maken.
 11. Online geschillenbeslechting
  Online geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1. 1 ODR VERORDENING: De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR), dat u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 12. AGRISAN NATURAL PRODUCTS GMBH
  Gasteigweg 25
  A- 5400 Hallein

E-mail: info@agrisan.at
Tel: +43 / 62 45 / 83 282
Fax: +43 / 662 / 83 282 – 77

Directie: Christine Thurner

Ankarsrum-Logo-frei
Winkelwagen
Scroll naar boven